เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอสติมา ไทร์ จำกัด

บริษัท เอสติมาไทร์ จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ายางรถยนต์นำเข้า และผลิตในประเทศไทย โดยปรัชญาในการทำงานของบริษัทคือการให้ความสำคัญกับลูกค้าของเราเป็นหลักสำคัญที่สุด เราใช้ความชำนาญและความสามารถของเราเพื่อสรรหาสินค้าที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพอใจอย่างที่สุด โดยคุณค่าที่เราให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ คือ "ซื่อสัตย์ จริงใจ เข้าใจ"

บริษัท เอสติมาไทร์ จำกัด มีประสบการณ์ในธุรกิจยางรถยนต์มาเป็นเวลานาน เราเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศ เราเริ่มต้นธุรกิจจากทีมงานที่มีประสบการณ์ในธุรกิจยางรถยนต์มากกว่า 10 ปี บริษัทเริ่มจำหน่ายยางรถยนต์นำเข้าตั้งแต่ปี 2008 โดยในระยะเริ่มแรกเรามีลูกค้าเป็นร้านขายยางรถยนต์ทั่วประเทศเป็นลูกค้าหลักของเรา เนื่องจากเราเป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวของผู้ผลิตในต่างประเทศทำให้เรามีต้นทุนที่ต่ำเนื่องจากการซื้อในปริมาณมาก

ผลงานที่ผ่านมา